Your browser does not support JavaScript!
歡迎來到清華大學天文所網站!
繁體
首頁 > 本所成員 > 學生&研究助理
學生&研究助理
姓名 Name 職稱 研究室 指導教授
廖俐雯 Liao, Li-Wen 博士生 519 陳惠茹
林聖鈞 Lin, Sheng-Jun 博士生 519 賴詩萍
宋仁翔 Sung, Ren-Shiang 博士生 519 賴詩萍
段皓元 Tuan, Hao-Yuan 博士生 519 賴詩萍
王嘉瑋 Wang, Jia-Wei 博士生 519 賴詩萍
鄭嘉璿 Cheng Jia-Hsuan 博士生 520 江瑛貴
賀聿恆 Ho, Yu-Heng 博士生 504 江瑛貴
謝和峯 Hsieh, He-Feng 博士生 520 江瑛貴
周厚發 Pattana Chintarungruangchai 博士生 520 江瑛貴
蘇力新* Su, Li Hsin* 博士生 520 江瑛貴
金若蘭 Jin, Ruo-Lan 博士生 504 江國興
吳易翰 Wu, Yi-Han 博士生 504 後藤友嗣
朱哲延 Chu, Che-Yen 博士生 520 張祥光
商婕柔 Shang, Jie-Rou 博士生 520 張祥光
楊千瑩 Yang, Chien-Ying 博士生 520 張祥光
張寶瑩 Marvis Cheong 碩士生 519 賴詩萍
  Travis Thieme 碩士生 519 賴詩萍
葉祐廷 Yeh, You-Ting 碩士生 519 賴詩萍
張哲恩 Chang Ze-En 碩士生 520 江瑛貴
鄧仁奕 Deng, Ren-Yi 碩士生 519 江瑛貴
王祥至 Wang Shiang-Chih 碩士生 520 江瑛貴
鍾慧萱 Chung Hui-Hsuan 碩士生 519 後藤友嗣
黃文正* Huang, Wen-Cheng* 碩士生 520 張祥光
鍾勝峰 Zhong, Sheng-Feng 碩士生 519 張祥光
葉於瑄 Yap, Yee Xuan 碩士生 519 張祥光
梁閎翔 Liang, Hung-Hsiang 碩士生 519 張祥光
廖又賢 Liao, Yu-Hsien 碩士生    
尹璐 Yin, Lu 碩士生 519  
謝承翰* Hsieh, Cheng-Han* 物理系大四 519 賴詩萍
邱羿櫳* Jacob Chiu* 物理系大四 519 賴詩萍
梁耕輔* Joseph Liang* 物理系大四 519 賴詩萍
李榆萱 Li, Yu-Hsuan 助理 519 陳惠茹
徐達 Sridhar Gajendran 助理 520 江瑛貴
黃鼎耆 Huang, Ting-Chi 助理 519 後藤友嗣
張怡琪   助理 519 張祥光

*物理系學生