Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學天文研究所 NTHU Institute of Astronomy
歡迎來到清大天文所網站!
繁體
首頁 > 本所成員 > 學生
學生
姓名 Name 職稱 研究室 指導教授
朱哲延 Chu, Che-Yen 碩士生 520 張祥光
慶道沖 Ching, Tao-Chung 博士生 504 賴詩萍
鍾 恕 Chung, Eric 博士生 - -
張寶瑩 Marvis Cheong 碩士生 519 賴詩萍
鄧仁奕 Deng, Ren-Yi 碩士生 520 江瑛貴
賀聿恆 Ho, Yu-Heng 博士生 504 江瑛貴
謝和峯 Hsieh, He-Feng 博士生 520 江瑛貴
黃鼎耆* Huang, Ting-Chi* 碩士生 519 後藤友嗣
黃文正* Huang, Wen-Cheng* 碩士生 520 張祥光
金若蘭 Jin, Ruo-Lan 博士生 504 江國興
廖俐雯 Liao, Li-Wen 碩士生 519 陳惠茹
廖又賢 Liao, Yu-Hsien 碩士生 - -
林聖鈞 Lin, Sheng-Jun 博士生 519 賴詩萍
商婕柔 Shang, Jie-Rou 博士生 520 張祥光
宋仁翔 Sung, Ren-Shiang 博士生 519 賴詩萍
蘇力新* Su, Li Hsin 博士生 520 江瑛貴
段皓元 Tuan, Hao-Yuan 博士生 519 賴詩萍
曾昭雄 Tseng, Chao-Hsiung 博士生 520 張祥光
王嘉瑋 Wang, Jia-Wei 博士生 519 賴詩萍
王苡蘅 Wong, Yi-Hang 碩士生 519 後藤友嗣
吳易翰 Wu, Yi-Han 博士生 504 後藤友嗣
楊千瑩 Yang, Chien-Ying 博士生 520 張祥光
楊健恒 Yeung, Kin Hang 碩士生 519 江國興
鍾勝峰 Zhong, Sheng-Feng 碩士生 519 張祥光
尹璐 Yin, Lu 碩士生 519

*物理系學生